Живота е като книга

Живота е като книга. Може да научиш много от нея. Може да научиш малко. Може и нищо да не научиш и да си си загубил времето. Но зависи и от книгата и от читателя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.