Какво е Open Enterprise и защо модела на робство вече няма място?

Изключително интересна лекция за моделите на взаимодействие в съвременното общество. Защо пирамидалната структура с някой на върха не би следвало да отговаря на нивото на съвременния човек? И доказателство че модела за съвместна работа със сътрудници, гласуване и свободен начин на живот е приложим в огромни фирми като Gore (патентована водонепропусклива мембарана за дрехи и обувки).

P & L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.