За колективното съзнание

Начинът да се организираме и да си разпределяме задачите в колектив е малко примитивен. Много от животните притежават колективно съзнание. Например ято птици или пасаж риба, които сменят посоката на движение заедно. Хората също притежават подобни умения за комуникация, но са малко закърнели. За последните 100 години технологиите играят ключова роля за притъпяване на съзнанието на хората. Първо е радиото, после телевизията и малко по-отскоро, но много ефективно “социалните” мрежи. Които всъщност ни правят по-антисоциални и отвличат вниманието и фокуса ни жестоко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.