Разрушението и приемането

Много по-лесно е да направиш нещо разрушително, отколкото градивно, защото разрушението е свързано с отхвърлянето. А отхвърлянето е в пъти по-лесно от приемането. По-голямо съпротивление има да приемем най-вече себе си и след това другите, докато доста по-удобно за егото ни е да отхвърлим, да направим напук, да разрушим или да причиним болка, както на себе си, така и на другите. А ако се приемем не изпитваме гняв, не искаме да променяме другите, не ги обвиняваме заради състоянието или положението в което се намираме. Съответно не искаме да рушим нито себе си, нито другите, не искаме да мачкаме. Искаме да обичаме и да помагаме. И когато нещо ни бодне по слабото място, ние страдаме и изпитваме болка. Реагираме ли на болката започваме да рушим. Приемем ли болката, растем и ставаме по-състрадателни. Няма гняв, няма разруха. Има позитивно изграждане.

P&L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.