Internet is implementation of the Universe

Интернет е имплементация на всемира. Но някакси на по-ниско ниво. Дава ни възможност да обменяме огромни количества информация мигновенно, като е без значение на какво разстояние сме. И може би е максимума за нашето измерение, за нашите възприятия, както и за повечето от нас. А с навлизането на blockchain ще стане истински жив организъм. Притеснителното е че ще се появят дигитални същества с чудовищно по-голям капацитет от нашия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.