Колелото на живота

колелото на живота

Имам чувството, че сме закачени към него. То е необятно голямо. Обозримо е само в малкия сегмент, в който сме закчени. Подобно на виенско колело и ние сме прикрепени към него, но без кабинка и без защита. Колелото се движи монотонно и безспирно. Ние може да пърхаме безпомощно и да обираме страдайки ударите от препядствията по пътя му. Това може да е и много ниско и да се подмятаме подобно на консервена кутия вързана за автомобил. Може и да се въртим, както ни въртят големи вълни.  Но може и да успяваме да пазим равновесие и да стоим изправени. Колкото повече успяваме да се задържим изправени и да балансираме, толкова по-силни ставаме, повече свикваме с темпото и успяваме да поемаме ударите с желание без да ни съборят. Докато не стигнем момент, в който сме уверени и с изпъчени гърди порим вятъра отскачайки от препядствията под краката ни. Отдолу остават преплетени дебели корени, които ако внимаваме вече не могат да ни препънат. Те ни стават основа. Когато съберем достатъчно рутина и усвоим това движение безгрешно можем да се опитаме да се оттласнем по-високо. До нивото в което се движим без усилие и в унисон с колелото. До ниво в което няма вятър, няма и препядствия. Изпълнени със състрадание и приемане да продължаваме движението си в пълна хармония. Или да преминем на ниво, където всичко започва отначало и да продължим да трупаме опит и знания.

P&L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.