Национална гордост

Гледам сега Реджеп Иведик 5 и чувам страшно много познати думи – шкембе, палячо, мараба и т.н. Думи, които са в ежедневието на всички българи. И до такава степен са навлезли, че никой обръща внимание на това, че са турски.

Но не това е проблема.

Във филма ярко блести родолюбието и гордостта на хората с родината им.

При нас такова нещо няма. Незнам дали преди 1949г е имало, но оттам насетне е изтрито със сигурност. Внушено е на хората, че сме роби, че сме потиснати, грабени, клани и какво ли не. 50 години в училищата на хората им е внушавано, че ние по “дифоут” нямаме право на нищо. Въпреки, че става все по-ясно че подобно нещо не е имало или поне не е било до такава степен. Да, били сме част от османската империя, но подобни зверства не са били част от бита и ежедневието на Българина. Историята е изопачена с цел да се обезличи индивида, да няма съзнание, да няма гордост, за да бъде управляван по-лесно.

Това е най-голямата трагедия на този строй – опита за приравняването на всички, изтриването на всичко, което не е в името на партията (т.е. на шепа гнусни копелета), бавното и мъчително свеждане на глави.

Защо ние нямаме нищо общо с нашите съседи? Нито със Сърбите, нито с Гърците, нито с Турците? И не само. Не само, че националната гордост на Българите клони към отрицателна, но и злобата и завситта на Българина допринасят за това да сме си сами пречка. Не случайно казана на българите в ада е без охрана.

А с помощта на хора, като М. Михнева, която показва най-печалната визия на България, света също ни възприема зле. Визирам включването и в Бандите на Рос Кемп и серията за България. Браво, г-жо Михнева! Помогнахте на България да изглежда, като люлка на джебчии и нищо друго!

Политическия ни елит – театрална трупа от самодоволни, безсрамни и алчни мастии. Особено в момента е страхотно. По-грозно нещо от (кабинета Бочко 3 + нещо с П + “опозицията”) не е имало никога.

Е как и кога ще се оправиме?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.