Общи условия

 1. Настоящия документ съдържа Общи условия за посетителите и ползвателите на уеб сайта atanas.be (атанас.бе), наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
 2. С изполването на уеб сайта atanas.be (атанас.бе), наричан по-долу ИЗТОЧНИК, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с настоящите Общи условия.
 3. С изполването на ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва съвестно настоящите Общи условия.
 4. Детайли за събираната и обработваната информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, са подробно описани в Политика за защита на личните данни.
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва етика и уважение към другите потребители и към ИЗТОЧНИКА при използването на ИЗТОЧНИКА.
 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва нецензурни и обидни думи в коментарите си.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да дискриминира на каквото и да е основание другите потребители, както и теми засегнати в публикациите на ИЗТОЧНИКА. 
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да пропагандира собствени въгледи, религиозни убеждения, да подтиква към насилие, дискриминация, употреба на алкохол, тютюнопушене, наркотици и всякакви дейности забранени от закона при използването на ИЗТОЧНИКА.
 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва ИЗТОЧНИКА за реклама, за собствена облага, за популяризиране на собствени дейности и услуги и спам на останалите потребители.
 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва, възпроизвежда и разпространява каквито и да било материали собственост на ИЗТОЧНИКА единствено и само ако цитира ИЗТОЧНИКА.
 11. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди или ползи за ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 12. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било резултати и действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.
 13. Материалите публикувани от ИЗТОЧНИКЪТ са авторски и са интелектуална собственост на ИЗТОЧНИКА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ смята, че публикация или част от публикация е негова собственост или има права върху тази публикация следва да се свърже с ИЗТОЧНИКА на e-mail адрес mail@atanas.be, като опише в какво се изразява нарушението, на какво основание смята че е направено нарушение и посочи публикацията. В случай, че искането е основателно или е предмет на авторски права, то ИЗТОЧНИКЪТ поема ангажимент да премахне в максимално кратък срок въпросната публикация или тази част от нея, която засяга правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 14. ИЗТОЧНИКЪТ запазва правото си да модифицира, променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.