За очакванията и целите

Очакванията и целите са напълно различни неща.

Очакванията обикновено са свързани с притеснения за дадена ситуация, човек или резултат. Освен това обикновено очакванията са свързани с придаване на по-голяма важност на нещата от необходимата. Ето тук е разковничето. Очакването е притеснение за резултат от действия или бездействия.

Докато целта е нещо, което изисква действие. Оптималния вариант за постигането на дадена цел е действие без очаквания. Или с други думи познатата ни фраза: Прави каквото трябва, да става каквото ще.

Колкото по-малко очаквания, толкова по-добре. Колкото по-ясни цели, толкова по-добре. Колкото повече действия за постигането на целите, толкова по-добре.

Очакването е корист, тревога за егото. Целта е стремеж, живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.