За отговорите в сънищата

Сънищата са едно от най-интересните неща в живота. Както се предполага сънуват не само хората. Сънищата носят много емоции. Емоциите дори са по-силни от колкото “наяве” така да се каже.

Сънищата освен източник на различни емоции са и отговор на много въпроси, които ни вълнуват. Те са отговор на въпроси за всеки индивидуално. Те ни дават насока по свой собствен начин, защото отговорите на много въпроси се намират в несъзнателната част на нашето същество. Сънищата правят връзка между съзнателното и несъзнателното.

При някой е в цвят, в картини. При други преобладават емоции или звуци. Повечето пъти съня е накъсан, със странни връзки между места, събития и други същества. В съня си получаваме отговори на въпроси, които ни вълнуват. Нас индивидуално. Отговорите на тези въпроси може да не са точно, както сме си ги представяли. Може да са под друга форма, като намек или загатнати в дадена ситуация.

За съжаление най-често трябва да се потрудим за да разберем посланието. Отговора на това, което ни вълнува не е ясен, както очакваме. Не е написан черно на бяло, той е загатнат. Носи в себе си дълбок смисъл, но подобно на игра ние трябва да го хванем. Тогава ще получим от мъдростта, която носи душата ни и ако се доверим на интуицията си може би ще постъпим по най-правилния за нас начин.  Защото както проблемите, така и решенията ни са запечатани в нашето подсъзнание. Опитвайки се да анализираме това, което стига до нас съзнателно има голяма вероятност да се подведем от моделите, които сме усвоили в съзнателния си живот.

Това се дължи на факта, че съзнанието ни не е способно да възприеме необятната част, морето, океана, което представлява несъзнателната част на нашето аз. Затова ние много често получаваме отговори. Но и обикновено те са във форма, която е по-достъпна за съзнанието ни. Формата на тези отговори е подходяща за повечето от нас, за да можем да я възприемем, за да можем да я понесем.

В заключение бих казал, че всеки има индивидуален съновник. Не би следвало да има логика в общото тълкуване на сънищата, защото всеки е уникален със свойто си същество. Живота е съставен от много ситуации, събития и варианти, проблеми и решения, въпроси и отговори. Следователно ако низа от събитията и въпросите, които съпътсват всеки човек са уникални за самия него, то няма как да има общо тълкувание на даден сън, който сам по себе си е абсолютно уникален за самия човек.

Не случайно сънищата са едно от най-непознатите неща от живота ни. Защото не могат да бъдат поставени под общ знаменател и не могат да бъдат разяснени с нашето ниво на съзнание:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.